Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo - położenie

Nadleśnictwo Dobrzany administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i jest położone w północno wschodniej jej części.

W ramach zasięgu terytorialnego graniczy z nadleśnictwami: Drawno, Choszczno, Kliniska, Nowogard, Łobez oraz z Nadleśnictwem Drawsko podlegającym administracyjnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa Dobrzany obejmująca 20547,47 ha.  Teren Nadleśnictwa obejmuje cztery powiaty, jak również cztery miasta – Stargard Szczeciński, Chociwel, Dobrzany, Ińsko.
Powiat stargardzki obejmuje swoją powierzchnią 18882,66 ha gruntów nadleśnictwa, na terenie gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań.
 Powierzchnia pozostałych powiatów w granicach Nadleśnictwa Dobrzany wynosi:
- powiat choszczeński, gmina Recz  - 1049,63 ha,
- powiat łobeski, gmina Węgorzyno, Dobra Nowogardzka – 488,37 ha,
- powiat goleniowski, gmina Maszewo – 127,45 ha.
Teren nadleśnictwa podzielony jest na 13 leśnictw oraz jedno gospodarstwo szkółkarskie.
Pod względem pełnionych funkcji, kategorii użytkowania, siedlisk i gatunków Nadleśnictwo obejmuje:
- teren leśny – 19073,26 ha, w tym:
          - lasów ochronnych – 16080,35 ha
          - lasów gospodarczych – 2353,44 ha
Teren Nadleśnictwa Dobrzany  w większości położony jest w granicach Ińskiego Parku Krajobrazowego, z tego względu na jego terenie występują dość licznie formy ochrony przyrody.