Lista aktualności Lista aktualności

Śmieci - ciągły problem

1 lipca 2013 roku, po ponad dekadzie przygotowań, weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ochrzczona mianem „śmieciowej rewolucji”, całkowicie zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami i dała się odczuć wszystkim mieszkańcom, samorządowcom i przedsiębiorcom.

    Na mocy ustawy, kontrolę nad odpadami przejęły, podobnie jak w innych krajach europejskich, samorządy. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, na polskim rynku odpadów panowała swoista wolnoamerykanka. O wyborze odbiorców śmieci decydowali bowiem właściciele nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz, w przypadku domów komunalnych, gminy.

    Rozwiązanie takie generowało szereg nadużyć, szczególnie na obszarach wiejskich. Zarówno właściciele posesji, jak i przedsiębiorstwa śmieciowe działały w myśl prostej zasady: im taniej, tym lepiej. Za sprawą jednych i drugich odpady często, zamiast na legalnych składowiskach, lądowały w lasach. Po wejściu w życie ustawy wydawało się, że jeśli odpowiedzialność za wytworzone odpady spadnie na samorządy, gdy każdy mieszkaniec wyrzucając odpad do kosza przestaje być jego właścicielem, to zamknie temat pojawiających się w lesie śmieci.

   Niestety problem odpadów i dzikich wysypisk w lesie się nie skończył, nadleśnictwo własnym kosztem uprząta i wywozi średnio 15 ton śmieci rocznie.