Lista aktualności Lista aktualności

XVIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

22 września 2018 odbył się wyjazd terenowy w ramach XVIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, po terenie Nadleśnictwa Dobrzany i Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Pobyt uczestników festiwalu na terenie nadleśnictwa podzielony został na dwie części;

1. Zwiedzanie ciekawych przyrodniczo miejsc nadleśnictwa,

2. Omówienie zagadnień związanych z gospodarką leśną.

Uczestnicy wędrowali po najbardziej urokliwych zakątkach nadleśnictwa, odwiedziliśmy między innymi:

- Rezerwat Głowacz – pow. 78.70 ha utworzony dnia 11.04.1985 r. w celu zachowania krajobrazu moreny czołowej na terenie najwyższego wzniesienia w byłym województwie szczecińskim ( 180 m n.p.m ) oraz występujących na tym obszarze licznych interesujących i zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, przeważnie o charakterze naturalnym oraz chronionych gatunków zwierząt.

- Rezerwat przyrody "Kamienna Buczyna" - leśny, o pow. 11,40 ha, utworzony 11 kwietnia 1985 r. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi (osiem z nich przekracza 4 m obwodu), fragmentami lasów buczyny kwaśnej i żyznej oraz grądu subatlantyckiego z wieloma stanowiskami roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem, rzadkich grzybów i zwierząt.

- Rezerwat przyrody Krzemieńskie Źródliska – o powierzchni 75,94 ha, utworzony 29 października 2007 r. Rezerwat położony na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 „Ostoja Ińska” (PLB 320008). W rezerwacie przyrody znajduje się małe jezioro Chotom, a północno-zachodnim skrajem rezerwatu, z jeziora Krzemień wypływa rzeka Ina.