Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

RDLP w Szczecinie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C000243) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 16.04.2009 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-000243 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 15.04.2024r.

PEFC

Certyfikat PFSC oznacza, że lasy RDLP Szczecin są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.