Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga na Łosie !

Łosie to piękne i majestatyczne zwierzęta, jednak spotykając je na drodze mogą stanowić duże niebezpieczeństwo dla podróżujących samochodami.

 Łoś jest największym, współcześnie żyjącym gatunkiem ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Żyje w podmokłych lasach, łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym. Z uwagi na jego wagę (ok. 700-800 kg), każde spotkanie na drodze może skończyć się tragicznie.

  Zdjęcia łosi wykonane przez mieszkańca Suchania p. Macieja Sawczuka. Zdjęcia mogą być ostrzeżeniem przed mogącymi się pojawić w okolicy Suchania łosiami. Łosie klępa i dwa łoszaki bytują w okolicach Suchania i Suchanówka. Bytują w oddz. 702 oraz  przy drodze krajowej nr  10.