Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dobrzany
Nadleśnictwo Dobrzany
+48 91 5620 133
+48 91 5620 134

ul. Stargardzka 3
73-130 Dobrzany
 

Nadleśniczy
Kazimierz Pawłowski
+48 91 5620 133
Zastępca Nadleśniczego
Witold Ruciński
+48 91 5620 133
Główny Księgowy
Beata Markowicz
+48 91 5620 133
Inżynier Nadzoru
Arkadiusz Kawa
+48 91 5620 133
Inżynier Nadzoru
Sylwester Ruciński
+48 91 5620 133

Dział Gospodarki Leśnej

Małgorzata Plaskacz-Kiraga
St. Specjalista Służby Leśnej (hodowla lasu)
Tel.: +48 91 5620 133,
Rafał Kiraga
St. Specjalista Służby Leśnej (ochrona lasu)
Tel.: +48 91 5620 133,
Ewelina Kawa
Specjalista Służby Leśnej (stan posiadania)
Tel.: +48 91 5620 133,
Klaudia Góral
Starszy Referent (użytkowanie lasu)
Tel.: +48 91 5620 133,
Justyna Panek
Specjalista Służby Leśnej (sprzedaż drewna)
Tel.: +48 91 5620 133,

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Gilewska
Starszy referent ds. finansów i księgowości
Tel.: +48 91 5620 133
Paulina Szumska
Starszy referent ds. ekonomiki i płac
Tel.: +48 91 5620 133
Beata Karczewska
Starszy referent ds. finansów i księgowości (kasa)
Tel.: +48 91 5620 133
Wiesława Olszewska
Starsza księgowa (fakturowanie, sprzedaż drewna, sadzonek, nasion)
Tel.: +48 91 5620 133

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Agnieszka Kopka
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 91 5620 133
Jolanta Drozd
Specjalista ds. administracyjnych (sekretariat)
Tel.: +48 91 5620 133
Paweł Kawa
Starszy referent
Tel.: +48 91 5620 133
Beata Czemna
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 91 5620 133

Posterunek Straży Leśnej

Władysław Bazarko
Starszy strażnik leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 91 5620 133,
Marek Miazga
Strażnik leśny
Tel.: +48 91 5620 133,

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agata Pieczyńska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 91 5620 133,

Stanowisko ds. Informatyki

Robert Kawa
Specjalista Służby Leśnej ds. SILP i P.poż
Tel.: +48 91 5620 133,